Voorwaarden
Gebruik maken van de mogelijkheden om op deze website reviews te plaatsen, camping foto's toe te voegen en campings te downloaden als NP/POI, betekent het accepteren van de volgende voorwaarden:
  • uw reviews en foto's zijn gebaseerd op persoonlijke waarnemingen, en zijn niet gekopieerd van andere bronnen met copyright,
  • uw reviews en foto's worden ook gebruikt op andere camping websites van ARiS websitewerk, de eigenaar van deze website,
  • uw foto's mogen ook gebruikt worden voor andere initiatieven van ARiS websitewerk, de eigenaar van deze website,
  • de downloads zijn uitsluitend voor eigen gebruik,
  • ARiS websitewerk heeft het recht alle informatie te verwijderen of aan te passen.
Alle informatie op deze site is uitsluitend voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om de informatie op deze website verder te verspreiden, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ARiS websitewerk.
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij ARiS websitewerk.
Het is niet toegestaan om deze gehele website, of gedeeltes hiervan (b.v. scripts, foto's), voor welk gebruik dan ook te kopiƫren of te vermenigvuldigen, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ARiS websitewerk.